Zaznacz stronę

Magdalena Stefańska

Nazywam się Magdalena Stefańska. Jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od kilku lat publikuję artykuły na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Wcześniej zajmowałam się problematyką wizerunku sieci handlowych. Dotychczas moje artykuły ukazały się w czasopismach naukowych w Polsce oraz za granicą w materiałach konferencyjnych oraz książkach.

Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego

MAGDALENA STEFAŃSKA

Głównym celem opracowania jest identyfikacja oraz modelowanie instrumentów i relacji przedsiębiorstw handlu detalicznego z interesariuszami w ramach sfery instrumentalno-czynnościowej do budowania lub wzmacniania ich przewagi konkurencyjnej poprzez CSR.

Książki

Artykułów

Wystąpień

Wybrane publikacje

Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers

Fair Trade In CSR Strategy of Global Retailers shows how retailers can improve the success of their fair trade strategy. Using Polish market research, the authors analyze the aggressive and detrimental competition between retailers such as Ikea, and Tesco to emphasize the benefits of CSR strategy for stakeholders and society at large.

CSR a wartość przedsiębiorstwa

Celem artykułu jest identyfikacja i ocena powiązań pomiędzy CSR a CSP, CFP i wartością przedsiębiorstwa. Dotychczasowe studia nad efektywnością strategii wdrożonej zgodnie z ideą CSR skupiały się na wynikach finansowych, mierzonych wskaźnikiem CFP. Rzadziej autorzy koncentrowali się na wpływie CSR na wartość przedsiębiorstwa wyznaczaną w długim okresie. 

Young Consumers’ Behaviours In Retail Market And Their Impact On Activities Of Retail Chains

The aim of the paper is to show preferences of young consumers for commercial chains, in relation to their marketing offers. The paper shows particular strategic behaviours of retail chains occurring in the sphere of shaping relationships with young consumers. 

{

Wszystko jest powiązane ze wszystkim innym

Leonardo da Vinci

Najnowsze artykuły

Integracja programów emerytalnych w ideą CSR

Streszczenie W obliczu problemów związanych z państwowymi systemami emerytalnymi, w przyszłości finansowanie życia w okresie starości będzie pochodziło z dodatkowych indywidualnych oszczędności gromadzonych m.in. w pracowniczych programach emerytalnych (PPE). Podjęcie...

Employer Branding i Corporate Social Responsibility

Streszczenie Kreowanie marki pracodawcy nie ma tak długiej historii jak budowanie marki produktu. Dopiero od lat 90-tych XX wieku zintensyfikowano prace koncepcyjne nad tym zagadnieniem i przeniesiono szereg modeli wykorzystywanych w marketingu i strategiach kreowania...

j

Google Scholar

{

Research Gate

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

LinkedIn

magdalena.stefanska@ue.poznan.pl