Zaznacz stronę

dr hab. Magdalena Stefańska, prof. nadzw. UEP

Nazywam się Magdalena Stefańska. Jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od kilku lat publikuję artykuły na temat społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Wcześniej zajmowałam się problematyką wizerunku sieci handlowych. Dotychczas moje artykuły ukazały się w czasopismach naukowych w Polsce oraz za granicą w materiałach konferencyjnych oraz książkach.

Jestem również autorką książki „Rola społecznej odpowiedzialności w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw handlu detalicznego” wydanej przez Wydawnictwo UE Poznań 2014. Informacje o książce i jej zawartości znajdziecie tutaj. 

Jestem również współautorką i współredaktorką książki Fair Trade in CSR Strategy of Global Retailers, wydanej przez Palgrave Macmillan w 2015 roku. Więcej informacji na jej temat znajdziecie tutaj, a wstęp tutaj.

Moje teksty podzielone są na bloki tematyczne, gdzie punktem wyjścia relacja przedsiębiorstw handlu detalicznego z interesariuszami oparta na CSR. Interesowały mnie takie zagadnienia, jak: poziom wiedzy interesariuszy na temat CSR, ich postawa wobec społecznie odpowiedzialnych podmiotów oraz decyzje i zachowania zakupowe. 

W moim dorobku znajdziecie zatem teksty dotyczące wiedzy i postawy konsumentów wobec CSR (najczęściej wybierane w tematach prac magisterskich przygotowywanych przez moich seminarzystów), jak i relacji z pracownikami w kontekście CSR, miejsca CSR w relacjach z dostawcami a także w odniesieniu do lokalnych społeczności. Teksty zawierają zarówno wprowadzenie teoretyczne oparte na analizie literatury zagranicznej, jak i wyniki badań własnych.

Oprócz tekstów badawczych, zawierających wyniki badań przeprowadzonych wśród interesariuszy znajdziecie również artykuły teoretyczne – dotyczące istoty CSR czy wpływu CSR na wartość organizacji.

Większość publikacji jest dostępna online na stronach Google Scholar oraz Research Gate, a więcej informacji o mnie na stronie o pracownikach Katedry Strategii Marketingowych UE Poznań.  

j

Google Scholar

{

Research Gate

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

LinkedIn