Zaznacz stronę

Streszczenie

Kreowanie marki pracodawcy nie ma tak długiej historii jak budowanie marki produktu. Dopiero od lat 90-tych XX wieku zintensyfikowano prace koncepcyjne nad tym zagadnieniem i przeniesiono szereg modeli wykorzystywanych w marketingu i strategiach kreowania marek na grunt innego obszaru funkcjonalnego przedsiębiorstw. Specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi zwrócili uwagę na kilka podobieństw w zachowaniu kandydatów do pracy -związanych z wyborem miejsca pracy oraz później – z zaangażowaniem i satysfakcją z niej wynikającą. Niniejszy artykuł łączy ideę kreowania marki pracodawcy z konkretnym typem wizerunku pracodawcy – opartym na koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Wiele przedsiębiorstw kreuje swój wizerunek na bazie takich cech jak: bycie liderem w branży, bycie firmą innowacyjną, dynamiczny  i kreatywny zespół itd. Niewiele podmiotów skupia się w kreowaniu marki opartej na społecznej odpowiedzialności. W artykule połączono nurt kreowania marki pracodawcy z koncepcją społecznej odpowiedzialności wskazując na rolę tej idei w pozyskiwaniu pracowników jak i później budowania zadowolenia z miejsca zatrudnienia. Artykuł ma charakter teoretyczny, niemniej odwołano się do doświadczeń wybranych przedsiębiorstw, które oparły swoją strategię na społecznej odpowiedzialności.

Wprowadzenie

Zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności, aby ukształtować dobre relacje z interesariuszami, sprzyjające stabilnemu funkcjonowaniu i rozwojowi, organizacja powinna zidentyfikować podstawowe grupy udziałowców, rozpoznać ich oczekiwania i włączać do swoich celów realizację ich korzyści. Pracownicy niewątpliwie stanowią bardzo ważna grupę interesariuszy dla przedsiębiorstwa. Wynika to również z ujęć teoretycznych zaproponowanych w literaturze przedmiotu. (…)

Tekst ukazał się w j. angielskim w 2020 roku w publikacji zbiorowej pod tytułem CSR in Contemporary Poland. Institutional Perspectives and Stakeholder Experiences, 2020, link do książki

Autorzy: Magdalena Stefańska i Katarzyna Bilińska-Reformat