Zaznacz stronę

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji pojęcia „postawa”. Najczęściej rozumiemy pod nim „indywidualną predyspozycję do oceniania przedmiotu bądź pewnego aspektu świata w korzystny lub niekorzystny sposób” [Antonides, van Raaij 2003, s. 212]. Postawa to także generalna ocena produktu dokonywana i formułowana przez konsumenta w określonym czasie [Solomon 2008].

Można przyjąć, że postawa jest rezultatem procesów poznawczych związanych z określonymi emocjami mającymi pozytywną bądź negatywną treść. Emocją pozytywną jest np. przyjemność, natomiast negatywne to: strach, rozczarowanie. Z punktu widzenia działań marketingowych ważne jest przewidywanie zachowania konsumentów, co z kolei wiąże się z rozpoznawaniem emocji, jakie wzbudzają określone produkty oraz sytuacje kupowania. Cechy postaw młodych konsumentów nie są w pełni rozpoznane. Młodzi konsumenci z pokolenia Y (urodzeni między 1984 a 1996 rokiem lub 2000) [Howe, Strauss 2000] w odróżnieniu od poprzedniej generacji, określanej mianem generacji X, „oswoili” nowinki technologiczne i aktywnie korzystają z cyfrowych mediów oraz technologii. Ich otwartość na innowacje technologiczne powoduje, że są oni uznawani za generację zuchwałą, otwartą na nowe wyzwania [Bilińska-Reformat 2014, s. 186]. Z kolei pokolenie Z w jeszcze większym stopniu cechuje fakt oswojenia technologii — dla nich są one czymś zwyczajnym i codziennym — towarzyszyły im bowiem w życiu od urodzenia [Stopczyński 2016, s. 206]. Eksperci stawiają u podstaw definicji tego pokolenia słowo change — czyli zmiana, stan, który najbardziej lubią, gdyż ciągłe eksperymentowanie umożliwia im rozwój oraz dostarcza wielu wrażeń [www 1].

Kluczową technologią wpływającą na konsumentów jest technologia związana z komunikacją. Szczególne miejsce zajmują w niej aplikacje, które zaspokajają różnorodne potrzeby — rozrywki, informacji, porównania, dokonania transakcji, obniżania kosztów komunikacji itd. Wykorzystywanie aplikacji na mobilne urządzenia — smartfony czy tablety, w dużym zakresie pozwala na dostarczanie wielu wrażeń. Przykładowo: szybki transport poprzez wykorzystywanie aplikacji „Uber”, szybkie znalezienie miejsca noclegowego, szybką informacje o produkcie itp. Przedstawiciele pokolenia Z są do życia nastawieni w sposób realistyczny i materialistyczny, a zarazem bywają twórczy i ambitni. Chcą wszystko mieć i osiągać natychmiast. Te cechy mogą stanowić przesłankę do zakwalifikowania ich do kategorii tzw. smart shopper. Co więcej, wyróżnia ich też swoiste podejście do wiedzy — sami czerpią ją z internetu, przy czym ważna jest szybkość wyszukiwania oraz kreatywne podejście do sposobów dotarcia do niej. Mają świadomość, w jakim tempie świat się zmienia, dlatego samą wiedzę traktują jako coś szybko tracącego swoją wartość. Warto przy tym zauważyć, że mają wysokie zaufanie do dokonywania zakupów online [Gołębiowska 2016, s. 134]. Pokolenie Z cechuje tak-że mobilność — znają oni języki obce i mają znajomych na całym świecie, ale zazwyczaj dłużej mieszkają z rodzicami [www 1].

Młodzi konsumenci stanowią bardzo ważny rynek dla rozwoju aplikacji mobilnych. Znajomość ich postaw wobec aplikacji oraz uwarunkowań staje się wyzwaniem dla twórców tych programów. To oni stanowią o dynamicznym rozwoju e-commerce i m-commerce. W roku 2016 liczba osób łączących się z internetem za pomocą urządzeń mobilnych wyniosła więcej niż 2 miliardy. W skali całego świata do sieci posiadało dostęp 3,2 miliarda osób, co stanowi 44% całej populacji. Mobile commerce zawdzięcza duży udział w tej kwocie rynkowi chińskiemu oraz drugiemu w kolejności pod względem liczby smartfonów — rynkowi indyjskiemu, na którym zarejestrowano już miliard tych urządzeń [www 2]. Zaprezentowane dane potwierdzają potencjał m-commerce i skłaniają do intensyfikacji działań marketingowych pozwalających na wykorzystanie rysujących się szans sprzedażowych [www 3]. W stosunku do roku 2014 w roku 2015 korzystanie z internetu przez urządzenia mobilne w Europie uległo podwojeniu zaś wzrastająca liczba internautów mobilnych generuje wzrost wydatków na zakupy online dokonywane poprzez urządzenia mobilne. Badania internautów wskazują, że w Wielkiej Brytanii znajduje się najwięcej klientów kupujących przez smartfony — ok. 31,1%. Niemcy i Hiszpania lokują się na drugim i trzecim miejscu z około 29% udziału kupujących mobilnie. Francja jako trzeci największy rynek e-commerce w Europie w przypadku mobile commerce plasuje się na 6. miejscu z 22,1% udziału sprzedaży poprzez kanał mobilny.

Fragment artykułu „Czy atrakcyjna cena zastąpi brak kontaktu fizycznego w przypadku zakupów online? Przykład smart shoppers”

Autorzy: Dr  hab. Magdalena Stefańska, Prof. UEP, Dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, Prof. UE Katowice

Całość artykułu pod tym adresem.