Zaznacz stronę

Integracja programów emerytalnych w ideą CSR

Streszczenie W obliczu problemów związanych z państwowymi systemami emerytalnymi, w przyszłości finansowanie życia w okresie starości będzie pochodziło z dodatkowych indywidualnych oszczędności gromadzonych m.in. w pracowniczych programach emerytalnych (PPE). Podjęcie...